• + 30 26410 74121
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Δευ-Παρ 8.00-15.00

Όργανα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΑ TOY Π.Μ.Σ.
Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.
Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
 
 α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.
 
 β) Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος και τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία, εκ των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και ΕΤΕΠ του Τμήματος.
 Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις:
 - Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.
- Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (MBA Food Business Management).
 - Ορίζει τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τον Αναπληρωτή του για διετή θητεία.
 - Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά την διαδικασία αξιολόγησης και την σειρά κατάταξης των υποψηφίων μετά από εισήγηση της ΣΕ.
- Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών μαθημάτων
 - Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του Ν. 4485/2017.
 
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, τα οποία εκλέγονται από τη ΣΤ και έχει την ακόλουθη σύνθεση:
- Η ΣΕ απαρτίζεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή), τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (μέλος ΔΕΠ) και τρία μέλη ΔΕΠ του τμήματος, με την δυνατότητα προσθήκης δύο επιπλέον αναπληρωματικών μελών (μέλη ΔΕΠ). Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:
 - Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) και των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών (TEE) των διπλωματικών εργασιών του Π.Μ.Σ.
- Ορίζει τους επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών.
- Προτείνει στη ΣΤ, τη δομή, επικαιροποίηση και αναθεώρηση του Π.Μ.Σ.
- Προτείνει στη ΣΤ σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και σχέδια για την επικαιροποίηση και αναθεώρησή του.
 - Προτείνει στη ΣΤ την κατανομή, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των μαθημάτων στα εξάμηνα.
Προτείνει στην ΣΤ την επικαιροποίηση και αναθεώρηση της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ.
 - Διαμορφώνει την ετήσια ανακοίνωση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.
 - Οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει την επεξεργασία των αιτήσεων υποψηφιότητας φοιτητών, τη διαδικασία επιλογής και την επιλογή ΜΦ.
- Προτείνει στη ΣΤ την λίστα εισακτέων στο Π.Μ.Σ. και διαχειρίζεται τις όποιες ενστάσεις κατά της επιλογής εισακτέων και εισηγείται ανάλογα.
 - Ενημερώνει και εισηγείται στη ΣΤ τις αναθέσεις διδακτικού και επικουρικού διδακτικού έργου.
- Επιβλέπει τα εξαμηνιαία προγράμματα διδασκαλίας, εξετάσεων και επιτηρήσεων.
- Είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της απρόσκοπτης διδασκαλίας των μαθημάτων, τις δηλώσεις διπλωματικών εργασιών και επιβλεπόντων καθηγητών.
- Εισηγείται στη ΣΤ τις χορηγήσεις υποτροφιών και απονομές βραβείων (τιμητικός τίτλος) σε φοιτητές.
- Εισηγείται στη ΣΤ σχετικά με τις ενδεχόμενες αιτήσεις αναστολής φοίτησης και παράτασης του χρόνου υποβολής της διπλωματικής εργασίας.
- Είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τους φοιτητές και διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.
 
δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
ε) Ο Διευθυντής Σπουδών του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης για διετή θητεία. Ο ΔΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα:
 - Έχει την ευθύνη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
 - Έχει την ευθύνη να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν το Π.Μ.Σ.
- Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. κατά την λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
 
στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.
Image